Sport i rekreacija

Opće je poznato i znanstveno dokazano da pomanjkanje tjelesne aktivnosti ugrožava ljudsko zdravlje. Nedovoljna tjelesna aktivnost te smanjen podražaj na lokomotorni sustav negativno se odražava na normalno funkcioniranje svih organa. Tjelesna neaktivnost je 4. vodeći čimbenik rizika smrtnosti u svijetu, dok tjelesno aktivne osobe imaju značajno smanjen rizik oboljevanja od različitih bolesti (Svjetska zdravstvena organizacija, 2017.).

Visoko učilište Algebra ulaže velike napore u kvalitetu života i zdravlje svojih studenata. Jedan od važnijih ciljeva u ak. god. 2017./2018. jest uvođenje obveznog kolegija Kineziološka kultura. Najvažniji ciljevi kolegija su:

  • Stvaranje navike zdravog načina života s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja,
  • Zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba za kretanjem, igrom i socijalizacijom,
  • Stjecanje pozitivnih stavova i navika prema sportu i redovitoj tjelovježbi,
  • Osposobljavanje studenata za samostalno i cjeloživotno tjelesno vježbanje.

Osim programiranog vježbanja na nastavi Kineziološke kulture, naši studenti mogu se uključiti u organizirane sportske sekcije te sudjelovati na natjecanjima Zagrebačkog sveučilišnog sportskog saveza. Za sve njih organizirani su dodatni termini vježbanja te stručno vodstvo i nadzor kineziologa, kako bi se što kvalitetnije pripremili za natjecanja.

Kako bi kvalitetu i atraktivnost studiranja na našem Učilištu podignuli na još višu razinu, organiziramo i podržavamo odlazak naših studenata na međunarodna sveučilišna natjecanja – Elektrijada, Tehnologijada, Sveučilišne igre i sl. Uz nadmetanja u sportskim i znanstvenim disciplinama, naši studenti na ovakvim manifestacijama imaju priliku ostvariti vrijedne kontakte, razmijeniti iskustva sa studentima drugih fakulteta i sveučilišta te dobro se zabaviti.

Konačno, Visoko učilište Algebra svake godine, za sve svoje studente, organizira Sportske igre, skijanja te aktivne izlete, a sve s ciljem druženja, zabave i unapređenja kvalitete života svojih studenata.

Za organizaciju, provedbu i kontrolu naših sportsko rekreacijskih aktivnosti brine se naš voditelj sporta Tin Petračić, magistar kineziologije.

Sportske aktivnosti