Raspored nastave i ispitni rokovi

Poštovani studenti,

Objavljen je raspored nastave za zimski semestar školske godine 2017./2018. za izvanredne i redovne studente prve, druge i treće godine preddiplomskog studija, te prve godine diplomskog studija.

Prikazani raspored je samo informativan i služi isključivo kao podloga za generalno i grubo planiranje. Raspored objavljen unutar sustava Infoeduka je službeni raspored i može se razlikovati od informativnog rasporeda. Službeni raspored je personaliziran za svakog studenta te će biti dostupan do početka semestra u Infoeduka sustavu digitalne referade.

PRVA GODINA preddiplomski studij

Studenti su podijeljeni u četrnaest grupa. U oznaci grupe prvo slovo R označava redovne grupe, dok I označava izvanredne grupe. Drugo slovo (kod grupa koje ga imaju) predstavlja smjer, odnosno studij, pa tako D – digitalni marketing.
Raspored se izmjenjuje za parne i neparne tjedne kroz svih 15 tjedana koliko traje semestar pri čemu je prvi tjedan nastave neparan tjedan, drugi tjedan paran, treći tjedan neparan, itd. Detaljni i personalizirani raspored za svakog studenta bit će dostupan unutar digitalne referade.

DRUGA GODINA preddiplomski studij

Studenti su podijeljeni u petnaest grupa. U oznaci grupe prvo slovo R označava redovne grupe, dok I označava izvanredne grupe. Drugo slovo predstavlja smjer, odnosno studij, pa tako P – programsko inženjerstvo, S – sistemsko inženjerstvo, M – multimediju, a D – digitalni marketing.
Raspored se izmjenjuje za parne i neparne tjedne kroz svih 15 tjedana koliko traje semestar pri čemu je prvi tjedan nastave neparan tjedan, drugi tjedan paran, treći tjedan neparan, itd. Detaljni i personalizirani raspored za svakog studenta bit će dostupan unutar digitalne referade.

TREĆA GODINA preddiplomski studij

Studenti su podijeljeni u deset grupa. U oznaci grupe prvo slovo R označava redovne grupe, dok I označava izvanredne grupe. Drugo slovo predstavlja smjer, odnosno studij, pa tako P – programsko inženjerstvo, S – sistemsko inženjerstvo, M – multimediju.
Raspored se izmjenjuje za parne i neparne tjedne kroz svih 15 tjedana koliko traje semestar pri čemu je prvi tjedan nastave neparan tjedan, drugi tjedan paran, treći tjedan neparan, itd. Detaljni i personalizirani raspored za svakog studenta bit će dostupan unutar digitalne referade.

PRVA GODINA diplomski studij

Studenti su podijeljeni u tri grupe (1DS, 1DP i 1DD) sukladno vrsti upisane specijalizacije, Raspored se izmjenjuje za parne i neparne tjedne kroz svih 15 tjedana koliko traje semestar pri čemu je prvi tjedan nastave neparan tjedan, drugi tjedan paran, treći tjedan neparan, itd.

Legenda:

Vježbe: Ilica 242, Učionice: CR 0-1, CR 0-2, CR 0-3, CR 0-4, CR 0-5, CR 0-6, CR 1-1, CR 1-2, CR 1-3, CR 1-4, CR 1-5, CR 1-6, CR 1-7, CR Ivan Lupis, te dvorane Lecture room Ada Lovelace, Lecture room Eduard S. Penkala, Lecture room Faust Vrančić, Lecture room Ivan Vučetić, Lecture room Marie Curie, Lecture room Nikola Tesla, Lecture room Ruđer Bošković, Lecture room Steve Jobs.

Predavanja: Ilica 242, Lecture room Ada Lovelace, Lecture room Eduard S. Penkala, Lecture room Faust Vrančić, Lecture room Ivan Vučetić, Lecture room Marie Curie, Lecture room Nikola Tesla, Lecture room Ruđer Bošković, Lecture room Steve Jobs.

Napomena:

Službeni raspored se u tjednima u kojima postoje blagdani zbog odrada značajno razlikuje od prikazanog. Službeni raspored po kojem se odvija nastava biti će dostupan isključivo unutar Infoeduka sustava digitalne referade. Visoko učilište ne snosi odgovornost za izostanke studenata sa nastave koji mogu nastati korištenjem ovog rasporeda. Visoko učilište neće ažurirati ovaj raspored za vrijeme trajanja semestra dok će se raspored u Infoeduka sustavu digitalne referade po potrebi ažurirati.