Predstavnici studenata

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ


Marko Bocak
student 3. godine preddiplomskog studija Primijenjenog računarstva
marko.bocak@racunarstvo.hr

 

PREDSTAVNIK STUDENATA U ODBORU ZA KVALITETU


Marko Bocak
student 3. godine preddiplomskog studija Primijenjenog računarstva
marko.bocak@racunarstvo.hr

 

PREDSTAVNICI STUDENATA U STRUČNOM VIJEĆU


Tomislav Krevzelj
Student 1. godine preddiplomskog studija Primijenjenog računarstva
tomislav.krevzelj@racunarstvo.hr


Ivan Lacić
Student 2. godine preddiplomskog studija Primijenjenog računarstva
ivan.lacic@racunarstvo.hr


Eugen Rajković
Student 3. godine preddiplomskog studija Primijenjenog računarstva
eugen.rajkovic@racunarstvo.hr


Ivan Kosovec
Student diplomskog studija Primijenjenog računarstva
ivan.kosovec@racunarstvo.hr

 

PREDSJEDNIK STUDENTSKOG ZBORA


Ivan Kosovec
student diplomskog studija Primijenjenog računarstva
ivan.kosovec@racunarstvo.hr