Preddiplomski studiji

1. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA S 2 SMJERA – PROGRAMSKO I SISTEMSKO INŽENJERSTVO:

Smjer Programsko inženjerstvo daje izobrazbu u programiranju, izradi i održavanju složenih aplikacija i informacijskih sustava.

  • Stručnjaci sa znanjima u području programskog inženjerstva već su desetak godina najtraženija skupina među svim IT profesionalcima koji se zapošljavaju u Republici Hrvatskoj te čine oko 50% ukupnog zapošljavanja u IT sektoru. Njihove karijere usko su povezane sa aktualnim tehnologijama koje se dinamično razvijaju, a prednost kod njihovog zapošljavanja daje posjedovanje industrijskih certifikata koji osim profesionalne prepoznatljivosti osiguravaju i bolje financijske uvjete rada te pojednostavljen pristup europskim i svjetskim poslodavcima. Studij programskog inženjerstva pripremljen je upravo respektirajući navedene specifičnosti te danas dominantne tehnologije (.NET i JAVA), kako bi inženjerima računarstva osigurao prednost u razvoju karijere u odnosu na diplomante drugih sličnih (stručnih) studija

Smjer Sistemsko inženjerstvo nudi izobrazbu u projektiranju i održavanju računalnih sustava i mreža.

  • Stručnjaci sa znanjima u području sistemskog inženjerstva već su desetak godina druga najtraženija skupina među svim IT profesionalcima koji se zapošljavaju u Republici Hrvatskoj. Njihove karijere usko su povezane sa aktualnim tehnologijama koje se stalno i dinamično razvijaju, a imperativ kod njihovog zapošljavanja je posjedovanje industrijskih certifikata koji osim profesionalne prepoznatljivosti osiguravaju i bolje financijske uvjete rada te pojednostavljen pristup europskim i svjetskim poslodavcima. Studij sistemskog inženjerstva pripremljen je upravo respektirajući navedene specifičnosti kako bi inženjerima računarstva osigurao prednost u razvoju karijere u odnosu na diplomante drugih sličnih (stručnih) studija.

2. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MULTIMEDIJSKOG RAČUNARSTVA

  • Područje računalne multimedije već je nekoliko godina najdinamičnije područje razvoja računarstva koje svakodnevno ruši rekorde u broju korisnika i stopi rasta kadrovskih potreba. Na valu razvoja društvenih mreža i mobilnih smart uređaja, potražnja za različitim vrstama multimedijskih sadržaja (video, animacije, audio) i sustava (web portali, CMS sustavi, e-commerce) u velikoj je ekspanziji. Prateći trendove u prodaji hardvera, gdje dominantnu ulogu preuzimaju mobilni računalni sustavi (tableti i smart telefoni) i eksponencijalnom porastu broja korisnika društvenih mreža, stvoren je prvi studij multimedijskog računarstva u Hrvatskoj.

3. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ DIGITALNOG MARKETINGA

  • Preddiplomski stručni studij digitalnog marketinga na Visokom učilištu Algebra jasan je odgovor na potrebe poslodavaca (u Hrvatskoj i Europskoj uniji) u području digitalnog marketinga i marketinga općenito. Tijekom razvoja studijskog programa osnovno polazište za svaki kolegij bilo je primjenjivost znanja i vještina u praksi odmah po završetku studiranja kako bi samo uvođenje u posao i upoznavanje s radnim mjestom bilo što kraće.