Katedre i nastavnici

Nastavno osoblje je ključni resurs svake obrazovne ustanove. Upravo je stoga i njegova kvaliteta vjerojatno najvažniji pojedinačni čimbenik koji uvjetuje kvalitetu obrazovnog procesa te kvalitetu izlaznih kvalifikacija s kojima studenti odlaze na tržište rada.

Prepoznajući ovaj prioritet, Visoko učilište je izbor i kvalitetu kadrova te njihovo stručno usavršavanje stavilo na posebno mjesto kroz niz strateških ciljeva unutar svojih razvojnih strategija.