Raspisivanje natječaja za izbor u nastavno zvanje

Na temelju članka 101., a u svezi s čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03) i Statuta Visokog učilišta Algebra, Stručno vijeće Visokog učilišta Algebra je na svojoj 55. sjednici održanoj 23.05.2017. donijelo odluku i raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija
 2. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo
 3. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
 4. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u umjetničkom području, interdisciplinarno umjetničko polje
 5. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u umjetničkom području, polje glazbena umjetnost
 6. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u umjetničkom području, polje filmska umjetnost
 7. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti
 8. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
 9. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija
 10. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
 11. za izbor više izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistent u akademskoj godini 2016./2017. na katedri za:
 • – programsko inženjerstvo
 • – operacijske sustave
 • – opće predmete
 • – računalne mreže
 • – računalnu sigurnost
 • – informacijske sustave
 • – računalnu multimediju
 • – ekonomiju
 • – upravljanje podacima i analizu

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Visokog učilišta.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • – životopis
 • – domovnicu ili dokaz o državljanstvu
 • – dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja
 • – preslika odluke o izboru u odgovarajuće nastavno zvanje (za viša zvanja)
 • – prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
 • – popis znanstvenih i stručnih radova i separate radova
 • – dokaz o radnom iskustvu u struci.

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati s nepotpunim i nepravovremenim poslanim prijavama ne smatraju se pristupnicima na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu: Visoko učilište Algebra, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: »Za natječaj – izbor u zvanje«.

 

Visoko učilište Algebra
Zagreb