Pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Visoko učilište Algebra objavljuje na svojim mrežnim stranicama, ili čini dostupnim javnosti  na drugi način, sve relevantne informacije o svom poslovanju.

Visoko učilište Algebra otvoreno je za javnost odnosno za sve zainteresirane javnosti. Kontinuirano osigurava pravo na pristup informacijama u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na sljedeće načine:

– neposrednim uvidom u službene dokumente i javne aktivnosti
– neposrednim uvidom u službene dokumente učilišta objavljene na web stranici,
– davanjem preslika službenih dokumenata,
– davanjem usmenih informacija neposredno ili telefonom,
– dostavom pisane informacije poštom ili elektronskom poštom,
– dostavom preslika službenih dokumenta poštom.

Informacije je moguće dobiti svakim radnim danom od 08 do 16 sati od Službenika za informiranje

Službenica za zaštitu osobnih podataka i službenica za informiranje

Josipa Vešligaj

Ilica 242, Zagreb
t: +385(0)1 5808 865
f: +385(0)1 2222-183

e-mail: josipa.vesligaj@algebra.hr