Naši projekti

Od svog osnutka u 2008 do danas, Visoko učilište Algebra je pripremio više od 20 prijedloga razvojnih projekata kojima je aplicirano na različite natječaje za domaće i međunarodno financiranje. Više od polovice predmetnih projekata je predloženo u konzorciju i suradnji sa međunarodnim partnerima, neki se upravo izvode a nekoliko ih je završeno;