Naši partneri

Visoko učilište Algebra član je najpoznatijih akademskih IT inicijativa

Microsoft Developer Network Academic Alliance (MSDN AA)Unutar nastavnog plana studija primijenjenog računarstva uključeni su, između ostalih, Microsoft industrijski certifikati koji su vrlo cijenjeni i traženi na tržištu rada. Kako bismo studentima omogućili što jednostavnije i kvalitetnije studiranje uključili smo se u MSDN akademski program koji kroz DreamSpark donosi brojne prednosti, a prije svega besplatne službene materijale i najnovija softverska rješenja.

IBM Academic Initiative


IBM Academic Initiative

IBM Hrvatska i Visoko učilište Algebra potpisali su Sporazum o pristupanju Visokog učilišta IBM-ovoj akademskoj inicijativi, u okviru kojega učilište, te svi njegovi studenti dobivaju pristup vrhunskom softveru i razvojnim platformama IBM-a, kao i svim edukacijskim materijalima koje IBM nudi u okviru ovoga programa.

CISCO Networking Academy


Cisco Networking Academy

Cisco akademija mrežnih tehnologija (Cisco Networking Academy) je inovativna globalna edukacijska inicijativa koja polaznicima daje znanja i vještine u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, pokrenuta i potpomognuta od tvrtke Cisco Systems. Program danas obuhvaća preko 12.000 akademija u više od 165 zemalja širom svijeta (preko 2 milijuna polaznika akademija u svijetu od 1997. godine). Nastavni programi unutar Cisco akademije mrežnih tehnologija osmišljeni su s namjerom da polaznici steknu znanja i vještine potrebne za dizajniranje, izgradnju i održavanje računalnih mreža. Osim temeljnih znanja o računalnim mrežama, polaznici mogu svladati i zahtjevne programe i specijalizirati se u određenom segmentu mrežnih tehnologija (sigurnost mrežnih sustava, rad s bežičnim mrežama i sl.).

Microsoft Imagine AcademyMicrosoft Imagine Academy globalni je informatičko obrazovni program osmišljen kako bi pomogao školama u osiguranju uspješnosti studenata i nastavnika.
Pristup najnovijim resursima u edukaciji iz Microsoft tehnologija nastavnicima olakšava pripremu studenata za tržište rada u kojem je potražnja za Microsoft tehnologije velika.

Oracle akademska inicijativa


Oracle Academy

Kompanija Oracle na globalnoj razini provodi program Oracle Akademska inicijativa koji okuplja 665.000 studenata te tisuće stručnjaka i znanstvenika iz 86 država svijeta. Visoko učilište Algebra se priključilo programu u njegovoj naprednoj verziji “Advanced Computer Science” kako bi svojim studentima omogućili pristup i rad sa najmodernijim Oracle softverom ali i provođenje dijela nastave korištenjem službenih Oracle nastavnih materijala posebno razvijenih za akademsku nastavu. Budući da se Oracle tehnologije na visokom učilištu koriste i proučavaju u nizu kolegija studenti time ostvaruju konkurentsku prednost na hrvatskom IT tržišnu na kojem Oracle tehnologije zauzima značajni dio tržišnog udjela.

EMC Academic Alliance


Emc2

Program EMC Academic Alliance predstavlja osnovu za suradnju brojnih sveučilišta i stručnih visokoškolskih ustanova diljem svijeta sa EMC-om, jednom od vodećih globalnih kompanija u području izgradnje informacijske infrastrukture čiji proizvodi i usluge predstavljaju podlogu poslovanja mnogih kompanija. Kroz ovo partnerstvo naši će studenti imati priliku upoznati nove trendove u području razvoja informacijske infrastrukture, posebno u područjima kao što su Big Data, Cloud Computing, Information and Storage Management i virtualizacija, koristeći nastavne materijale, vježbe i primjere razvijene od strane EMC-ovog tima stručnjaka, uz pomoć akademskih partnera širom svijeta. Radi se o vendor neutral materijalima i nastavnim programima koji studentima približavaju koncepte i tehnološka rješenja koja stoje iza niza komercijalnih rješenja koje u ovom, brzo rastućem području IT-a danas nude brojni proizvođači. Nastavni sadržaji i tehnologije dostupni kroz ovo partnerstvo prije svega predstavljaju podlogu za kolegije diplomskog studija poput: Budućnost razvoja IT infrastrukture i Redundantnost IT servisa i aplikacija, kako bi budućim stručnim specijalistima računarstva koji se odluče za specijalizacije u području IT infrastrukture ili računalne sigurnosti omogućili pristup najnovijim tehnološkim dostignućima i primijenjenim znanstvenim spoznajama.

Visoko učilište Algebra surađuje sa istaknutim visokoškolskim ustanovama

Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb


Fakultet elektrotehnike i računarstva logotip

Cilj partnerstva jest poboljšati studentski standard te promicati inicijative u području obrazovanja inženjera računarstva koje su od interesa za obje institucije. Budući da Fakultet elektrotehnike i računarstva s jedne, te Visoko učilište Algebra s druge strane provode i istraživačku odnosno nastavnu djelatnost u polju računarstva, predstavnici ovih ustanova prepoznali su pojedina kompatibilna područja na kojima je moguće uspostaviti i proširiti suradnju, na dobrobit nastavnog osoblja i studenata. Kroz partnerstvo je do sada razvijen obrazovni program “Tehničar za računalstvo” za srednje strukovne škole u RH (financiran iz IPA programa), te su studenti, nastavnici i ostali djelatnici dobili mogućnost korištenja svih resursa centralne knjižnice FER-a

Međimursko veleučilište, ČakovecCilj partnerstva jest promicati razvoj računarstva te surađivati na projektima od zajedničkog interesa. U tom smislu Visoko učilište Algebra potpomaže urednički izdavanje stručnog zbornika radova MEV-a (http://hrcak.srce.hr/zbornikmev) te je omogućila korištenje dijela svoje literature u cilju doprinosa kvaliteti nastave na MEV-u.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u ViroviticiCilj partnerstva jest promicati razvoj obiju ustanova s posebnim naglaskom na mobilnost studenta i nastavnika, izgradnju studijskih programa u području djelovanja obiju ustanova te pokretanje zajedničkih aktivnosti u smislu pune afirmacije znanstveno istraživačke djelatnosti. Dodatno, kroz postignuto partnerstvo ustanove surađuju na zajedničkoj organizaciji stručnih skupova i izdavaštvu te provedbi projekata cjeloživotnog učenja. I prije potpisa formalnog ugovora, ugovorne strane su već surađivale na provedbi projekata cjeloživotnog učenja, te kroz zajedničke projekte unutar ESF programa planiraju razvijati područje informacijskih tehnologija i računarstva.

Hrvatsko Katoličko Sveučilište


Hrvatsko Katoličko Sveučilište

Visoko učilište Algebra sklopili su ugovor radi uzajamne suradnje u organizaciji i provedbi nastavnog i znanstvenoistraživačkog rada, radi poboljšanja studentskog standarda obiju institucija te zbog promicanja inicijativa od obostranog interesa. Suradnja koja je predmet postignutog sporazuma odnosi se na:
• Razmjenu iskustava u organizaciji i provedbi nastavnih aktivnosti,
• Razmjenu iskustava u smislu uspostave sustava upravljanja kvalitetom,
• Korištenje zajedničkih resursa dostupnih unutar kompleksa Sveučilišta za studente obiju ustanova.
• Zajednički nastup na EU projektima u cilju izgradnje dodatne infrastrukture i poboljšanja općih uvjeta studiranja i rada unutar kompleksa Sveučilišta,
• Ostale aktivnosti od obostranog interesa.

Visoko učilište Algebra je član značajnih međunarodnih i domaćih udruženja

Hrvatski informatički zborVisoko učilište Algebra član je Hrvatskog informatičkog zbora krovne neovisna strukovna asocijacija institucija i pojedinaca zainteresiranih za razvitak, promidžbu i unapređenje primjene informacijskih i srodnih tehnologija u Republici Hrvatskoj. Članica je CEPIS-a, IFIP-a, IT-Stara i ECDL Fondacije. Suradnja sa HIZ-om započela je još davne 2006 godine kada je Algebra grupa preuzela provedbu EUCIP međunarodnog obrazovnog programa te je razvila sustav certifikacije, u skladu sa međunarodnom CEPIS-ovom metodologijom. Iskustva uvođenja CEPIS programa poslužila su osnivaču za uspostavu Visoke škole, a smjernice nastavnog plana postavljene unutar EUCIP metodologije su čvrsto ugrađene u temelje studija. Visoko učilište Algebra iz suradnje sa CEPIS-om, kroz članstvo u HIZ-u ima mogućnost trajno pratiti razvoj ICT struke kao i preporučenih okvira kompetencija za ICT zanimanja (Competences Frameworsk).

Američka gospodarska komora

Članovi AmCham-a imaju priliku proširiti svoje poslovne kontakte i kontakte s vladom, razmijeniti korisne informacije, zalagati se za rješavanje prepreka u poslovanju, organizirati i prisustvovati nizu događanja na kojima su govornici vodeći poslovni ljudi i dužnosnici, biti dio časopisa ‘News & Views’ koji sadrži široki raspon relevantnih informacija za poslovnu zajednicu i izvješća o AmCham događanjima, promicati dobrotvorne projekte koji koriste široj zajednici…

Članovi AmCham-a dolaze iz brojnih segmenata poslovne zajednice: američke tvrtke, hrvatske tvrtke, američki građani, hrvatski građani, kompanije/građani iz drugih zemalja te neprofitne organizacije.

Hrvatska udruga poslodavaca – HUP – UPO i HUP – ICT


Hrvatska udruga poslodavaca HUP logotip

Visoko učilište Algebra član je Hrvatske udruge poslodavaca, pri čemu Dekan Visokog učilišta obnaša trenutno funkciju predsjednika granske udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP UPO), a predsjednik Upravnog vijeća funkciju potpredsjednika ganske udruge ICT industrije (HUP ICT). HUP – UPO formalizira i horizontalno povezivanje osobe i aktivnosti u području obrazovanja, a HUP kroz svoje vijeće članova uključuje predstavnike svih granskih udruga, pa je to mjesto za raspravu i o širim strateškim pitanjima u području razvoja obrazovnih politika. Kroz Vijeće članova i HUP – UPO, na razini svih gospodarskih grana i svih obrazovnih razina, udruga poslodavca kao socijalni partner razmatra pitanja razvoja obrazovnog sustava i objedinjuje postojeće i buduće aktivnosti poslodavaca u razvoju kvalifikacijskog okvira, predlaganju upisnih kvota, pripremama podloga za financiranje iz EU strukturnih fondova, izradi nacionalnih obrazovnih strategija te izgradnji novih kurikuluma itd. HUP je uključen u krovnu europsku udrugu poslodavaca (Business Europe) – http://www.businesseurope.eu/ pa na taj način i HUP te njegovi članovi imaju direktni kontakt sa Eruopskim poslodavcima. Upravo kroz tu inicijativu je i Dekan visokog učilišta bio uključen u rad Advisory Committe for Vocational Education and Training pri DG Education and Culture pri European Comission a danas aktivno sudjeluje u radu drugih tijela koja se bave strategijom razvoja sustava obrazovanja u Hrvatskoj.

Udruga za softversku ekonomiju, inovacije i poduzetništvo IISEIE ogranak Hrvatska


Udruga za softversku ekonomiju, inovacije i poduzetništvo IISEIE ogranak Hrvatska logotip

IISEIE i Algebra zaključili su sporazum radi suradnje u organizaciji i provedbi nastavnog i stručnog rada u području računarstva, te zbog promicanja inicijativa od obostranog interesa. Suradnja koja je predmet postignutog sporazuma ostvaruje se prije svega radi promicanja kvalitete visokoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih u području tehničkih znanosti, a posebice u polju računarstva. IISEIE je udruga koja se bavi promicanjem, poticanjem, razvojem i unapređenjem lokalnog gospodarstva temeljenog na softveru, softverskih inovacija i softverskog poduzetništva, putem prijenosa znanja, promocije i provođenja istraživanja, održavanjem popratnih edukacijskih sadržaja i promocije etičkih praksi u disciplinama softverskog poduzetništva.
IISEIE je međunarodna organizacija (http://www.iiseie.org/) koja djeluje kroz 7 regionalnih centra izvrsnosti i pokriva regije: Asia Pacific, Central and East Europe, Africa, Middle East, Latin America, West Europe i North America. Kroz svoje djelovanje i brojne aktivnosti organizacija doprinosi razvoju softverskog poduzetništva i informatike u širem smislu. Kroz sporazum IISEIE ogranak Hrvatska, Visoko učilište Algebra uključeno je u globalnu mrežu institucija koje djeluju u promicanju ICT-a.

Hrvatska udruga za upravljanje projektimaPostignuti sporazum o razvoju i promicanju profesionalizacije projektnog menadžmenta u Republici Hrvatskoj, te osposobljavanju novih stručnih kadrova procesom certifikacije za projektne menadžere, sukladno pravilima International Project Management Association (IPMA), omogućuje studentima Visokog učilišta Algebra pristup polaganju međunarodnih certifikacijskih ispita prema IPMA (http://ipma.ch/about/) standardu. Kroz suradnju sa HUUP, Visoko učilište Algebra ostvaruje direktan kontakt sa međunarodnom IPMA organizacijom, što doprinosi razvoju nastavnih materijala i sadržaja unutar tri kolegija u ovom području koje Visoko učilište provodi. Organizacija IPMA (International Project Managemetn Association) – je najveća svjetska neprofitna organizacija za upravljanje projektima koju sačinjavaju nacionalne organizacije kakav je i HUUP.

Suradnici u učenju


Suradnici u učenju

Kroz suradnju sa udrugom suradnici u učenju (http://ucitelji.hr/), Algebra obrazovna grupa kontinuirano radi na obrazovanju nastavnika informatike i računarstva u osnovnim i srednjim školama, u cilju podizanja kvalitete formalnog obrazovnog sustava te promociju digitalne pismenosti kao jedne od temeljnih kompetencija. Ova nastojanja usklađena su sa aktivnostima zajednice “Suradnici u učenju” koje promiču primjereno i svrhovito korištenje obrazovnih tehnologija u svi područjima obrazovanja te cjeloživotno učenje učitelja i nastavnika.
Temeljne aktivnosti zajednice, u koje je uključeno i Visoko učilište Algebra, imaju za cilj:
• informirati sve zainteresirane o mogućnostima cjeloživotnog učenja u području obrazovnih tehnologija
• promicati učenje u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu i u primjerenom okruženju
• obrazovnim stručnjacima pružiti uvod u nove tehnologije i olakšati njihovo korištenje na primjerima dobre prakse
• učiteljima i nastavnicima pružiti priliku da pokažu suvremene načine učenja i poučavanja koje k koriste u svakodnevnom radu