Najbolji stručni studij u Hrvatskoj

najbolji

Visoko učilište Algebra primilo je od Agencije za znanost i visoko obrazovanje certifikat kojim se potvrđuje da je s uspjehom i visokim ocjenama prošlo ovu neovisnu, vanjsku prosudbu, čime je postalo prva privatna ustanova u sustavu visokog obrazovanja kojoj je u Hrvatskoj dodijeljen ovakav certifikat od nadležnog tijela. Tim je certifikatom također potvrđeno da su sve obrazovne aktivnosti koje provodi Visoko učilište Algebra u skladu s kvalitetom i standardima koji se primjenjuju na sličnim visokim učilištima u Europskoj uniji.

Prosudba sustava
Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi prema svojim godišnjim planovima rada periodičnu, vanjsku prosudbu sustava osiguranja kvalitete u većem broju visokoškolskih ustanova. Ove vanjske prosudbe provode se kako bi se provjerilo koliko visoka učilišta vode brigu o akademskim standardima i kvaliteti obrazovanja, potpori ostvarenju svoje misije i postizanju cilja kvalitete obrazovanja. Hrvatski zakonski okvir predviđa provođenje ovakvih vanjskih prosudbi u svakoj akreditiranoj ustanovi jednom u pet godina.

Iznimno sam ponosan na certifikat kvalitete koji nam je dodijelila Agencija za znanost i visoko obrazovanje koji dokazuje visoku kvalitetu rada Visokog učilišta Algebra. Jedna smo od rijetkih visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj koja je prepoznata po svom sustavu osiguravanja kvalitete i koja je od AZVO dobila certifikat, a posebno me veseli što smo prema dobivenim ocjenama danas najbolje ocijenjen stručni studij u Republici Hrvatskoj. Ovaj certifikat i status najbolje ocijenjenog stručnog studija je posljedica predanog rada svih zaposlenih kroz proteklih pet godina, te potvrda našim studentima, njihovim roditeljima i javnosti o kvaliteti naše ustanove. Ona je s druge strane isto tako i velika obveza te poticaj za daljnji razvoj i napredak.” (dekan Visokog učilišta Algebra dr.sc. Mislav Balković)

U gornjoj tablici koju prenosimo iz Izvještaja o radu Agencije za znanost i visoko obrazovanje vidljivi su rezultati do sada provedenih vanjskih prosudbi sustava osiguranja kvalitete. Postupci su provođeni prije svega u ustanovama koje su napravile značajnije pomake u razvoju osiguravanja kvalitete, pa je postignuti rezultat Visokog učilišta Algebra time vrjedniji. Moguće ocjene stupnja razvoja po pojedinom od 7 standarda su od pripremne preko početne i razvijene do napredne faze (ukupno 4 razine) uz dodatne 3 međurazine, a boje u tablici identificiraju ocjene kvalitete, pri čemu zelena boja označava višu razinu kvalitete.

Čitav izvještaj o radu AZVO preuzmite ovdje.