Kontakt

Kontakt podaci

Adresa: Ilica 242, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 385 (0)1 2222 182
Fax: 385 (0)1 2222 183
E-mail: info@racunarstvo.hr


Prijavni ured

Voditelj: Milan Dukić
E-mail: prijavni.ured@racunarstvo.hr
Telefon: 385 (0)1 2222 148
Fax: 385 (0)1 2222 183


Centar karijera

Voditelj: Martina Matejić
E-mail: martina.matejic@algebra.hr
Telefon: 385 (0)1 2222 180
Fax: 385 (0)1 2222 180
Rad sa studentima:
Utorkom od 09:30 do 12:30 i četvrtkom od 13:30 do 17:00 ili prema dogovoru na:
martina.matejic@algebra.hr

Studentska referada

Voditeljica: Tihana Babić, prof.
Telefon:385 (0)1 2222 182
Algebra call centar 385 (0)1 2332 861
Fax:385 (0)1 2222 183
E-mail:
info@racunarstvo.hr
prijave@racunarstvo.hr

Radno vrijeme referade
Ponedjeljkom 08,00 – 18,00 sati
Utorkom 08,00 – 18,00 sati
Srijedom 08,00 – 18,00 sati
Četvrtkom 09,00 – 17,00 sati
Petkom 09,00 – 17,00 sati.

Pauza: 12,00 – 13,00 sati

Službenik za zaštitu osobnih podataka i Službenik za informiranje

Službenica: Josipa Vešligaj
Telefon: +385 (0)1 5808 865
Fax: +385 (0)1 2222 183
E-mail:
josipa.vesligaj@algebra.hr
Pristup informacijama