Knjižnica i čitaonica

O KNJIŽNICI

Svjesni razvoja Interneta i sveprisutnosti Google-a i sličnih servisa, Visoko učilište nije zanemarilo razvoj knjižničnog fonda i knjižnice kao infrastrukturne potpore studiranju. U tom smislu izradili smo više od 50 vlastitih knjiga koje pokrivaju gotovo sve kolegije naših postojećih preddiplomskih stručnih studija za koje ne postoji komercijalno dostupna literatura na hrvatskom jeziku. Ove knjige svaki student dobiva u cijeni školarine te mu one umnogome olakšavaju pohađanje nastave i polaganje ispita. Sva službena literatura koja nije u izdanju Visokog učilišta ili Algebre u internoj čitaonici je zastupljena s najmanje 120% primjeraka u odnosu na broj upisanih studenata, što znači da svaki student ima dostupnu svu literaturu koja mu je nužna za nastavu tako dugo dok ne položi pojedini ispit.

Uz navedene naslove iz izdanja Algebre koji su pripremljeni posebno za naš studij, Visoko učilište je nabavilo do danas nešto manje od 2000 naslova recentne tehničke literature (uglavnom na hrvatskom i engleskom jeziku) koji su u ukupnom broju od preko 2500 primjeraka na raspolaganju studentima kroz čitaonicu Visokog učilišta. Također, pored interne čitaonice u prostoru škole, naši studenti i nastavnici temeljem ugovora sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva imaju pravo neograničeno i potpuno besplatno koristiti knjižnicu FER-a.

Kako bi korištenje interne čitaonice maksimalno olakšali, posudba i vraćanje knjiga podržano je kroz sustav digitalne referade Infoeduka. Svaki student vidi sve naslove i njihovu dostupnost te kroz Infoeduku može jednim klikom naručiti pojedinu dostupnu knjigu te je preuzeti na referadi visokog učilišta.
Fond naše službene knjižnice, smještene na FER-u, broji preko 32.000 naslova uz preko 1400 naslova domaćih i stranih časopisa te pristup brojnim on-line bazama podataka. Knjižnica je studentima dostupna za posudbe knjiga od svakim radnim danom od 9 do 18 sati. Više o knjižnici možete pronaći ovdje.

ČITAONICA

Kako bi podržali samostalni rad studenata, unutar Visokog učilišta Algebra studentima je na raspolaganju prostor u funkciji čitaonice sa 11 radnih mjesta, od čega 4 sa računalima. Prostor čitaonice je dostupan u radnom vremenu škole od 08 do 22 sati.

20161021_knjiznica_02-web 20161021_knjiznica_03-web20161021_knjiznica_04-web 20161021_knjiznica_10-web

Studentima je također dostupna za rad i učenje multifunkcionalna učionica „Soba“ u koju je ulaz moguć u pravilu svaki radni dan od 09 do 17 sati. Soba je opremljena sa osamnaest radnih mjesta sa računalima, video projektorom, pristupom Wireless internetu…

Studentima je dodatno dostupna i čitaonica u našoj službenoj knjižnici na FER-u koja ima ukupno 980 m2 prostora i 210 radnih mjesta u čitaonici (bez računala), a dostupna je svakim radnim danom od 8 do 19 sati.

PRAVILA POSUDBE

Pravila posudbe građe interne čitaonice dostupna su ovdje.
Pravila posudbe i korištenja građe službene knjižnice dostupna su ovdje.

PRETRAŽIVANJE FONDA

Pretraživanje fonda interne čitaonice dostupno je ovdje.
Pretraživanje fonda službene knjižnice dostupno je ovdje.

BAZE PODATAKA I ON – LINE ZBIRKE

Baze podataka i dostupne on-line zbirke potražite ovdje.