Akreditacije i partnerstva

Visoko učilište Algebra završilo je u rujnu 2012. postupak reakreditacije s izvrsnim ocjenama i pozitivnom akreditacijskom preporukom

agencija

Postupak reakreditacije provodi se sukladno članku 22 Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju svakih pet godina kako bi se detaljnim uvidom u kvalitetu rada visokoškolske ustanove utvrdilo zadovoljava li ona uvjete za produljenje dopusnice za rad ili ne. Na ovaj način Agencija za znanost i visoko obrazovanje štiti javni interes te osigurava da akreditirano visokoškolsko obrazovanje provode samo ustanove koje zadovoljavaju propisane kriterije kvalitete.

Područja koja se ocjenjuju su: 1. Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete, 2. Studijski programi, 3. Studenti, 4. Nastavnici, 5. Stručna i istraživačka djelatnost, 6. Mobilnost i međunarodna suradnja i 7. Resursi. Moguće ocjene su u rasponu od pet kategorija, od nije provedeno (1) do potpuno provedeno (5). Ovisno o ostvarenom rezultatu moguća je uskrata dopusnice, izdavanje pisma očekivanja (sa ili bez zabrane upisa studenata) te Izdavanje potvrde o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti (produljenje dopusnice). U akreditacijskoj preporuci se navodi i period naknadnog praćenja unutar kojeg je Visoko učilište dužno izvijestiti Akreditacijski savjet o provedenim mjerama poboljšanja kvalitete na temelju preporuka sadržanih u izvještaju povjerenstva.

Visoko učilište Algebra po četiri je kriterija dobilo najvišu ocjenu (potpuno provedeno – 5: Upravljanje, programi, studenti i resursi), a po tri kriterija ocjenu (uglavnom provedeno – 4: nastavnici, stručna djelatnost i mobilnost) čime je ostvarilo 32 od 35 mogućih bodova odnosno 91,4%. Visoko učilište Algebra trenutno je najbolje ocijenjen stručni studij u Republici Hrvatskoj. Detaljno reakreditacijsko izvješće možete preuzeti ovdje.

Odobreno od FER-a

fer

Visoko učilište Algebra jedina je stručna visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj koja je od Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu kroz proveden proces evaluacije nastavnog plana dobila status “Odobreno od FER-a” još u 2009 godini, da bi kroz ponovni postupak provjere kvalitete u 2011 i 2013 taj status potvrdila i zadržala.

Status je sva tri puta dobiven na temelju postupka evaluacije kompletne dokumentacije, nastavnog plana i programa te ostalih relevantnih sastavnica studija od strane najistaknutijih stručnjaka sa područja računarstva u regiji. Postupkom je učililšte FER-u moralo dokazati da je njezin nastavni plan i program osmišljen i da se provodi dovoljno kvalitetno ne samo da zadovolji potrebe poslodavaca nego i visoke zahtjeve ove vrhunske znanstveno-obrazovne ustanove.

Ovaj status za nas je velika čast ali i obaveza jer ju FER ne izdaje bezuvjetno i na neograničen rok nego se ona svake godine obnavlja kroz postupak provjere kvalitete rada u svim segmentima.

Zaključci analize kvalitete rada iz 2013 godine posebno naglašavaju niz segmenata u kojima je Visoko učilište Algebra dodatno unaprijedilo usluge koje osigurava svojim studenticama i studentima tijekom i nakon studija.

Otkako je Visoko učilište Algebra 2009. godine kao prva ustanova u visokom obrazovanju dobila certifikat “Odobreno od FER-a”, znatno je unaprijedila svoje poslovne procese i kvalitetu pružene edukacije u segmentu obrazovanja inženjera računarstva, što su i glavni razlozi zbog čega je stručno povjerenstvo Fakulteta elektrotehnike i računarstva tijekom novog postupka odobravanja certifikata pohvalilo školu.

Kao glavna poboljšanja koje je Visoko učilište Algebra učinilo u protekle četiri godine ističu se službena reakreditacija i stjecanje domaćeg i međunarodnog certifikata kvalitete obrazovanja, znatno poboljšanje prostornih uvjeta i opremljenosti škole (ocjena za oboje kaže kako su “premašeni standardni zahtjevi”) kao i bitno povećan broj stalno zaposlenih nastavnika te njihova kadrovska struktura. U međuvremenu su također uvedena i dva nova studija te je osnovan Centar karijera koji pomaže u povezivanju studenata s potencijalnim budućim poslodavcima te u prilagođavanju programa škole stvarnim zahtjevima koje u pogledu informatičkih stručnjaka traže poslodavci.

Nastavni planovi pojedinih predmeta također su ažurirani, kao i koncept završnog ispita koji sada uključuje i važan praktični dio. Analiza stručnog povjerenstva Fakulteta elektrotehnike i računarstva također je pohvalila brigu o kvaliteti i svrsishodnosti studentske stručne prakse koju prolaze studenti Visokog učilišta Algebra te činjenicu da se, temeljem dostupnih podataka, završeni studenti zapošljavaju u zadovoljavajućoj mjeri i roku. Iako je prolaznost na ispitima nešto manja od željene, Visoko učilište Algebra pohvaljena je u analizi FER-a zbog činjenice da na prolaznost nije pokušala utjecati snižavanjem kriterija na ispitima.

Škola je od prethodne akreditacije vidno napredovala, prvenstveno kadrovski, ali i prostorno i organizacijski. Uključila se u IPA projekte i pokušaje dodatnog stjecanja prihoda kroz suradnju s gospodarstvom, utječe na nastavne programe na razini srednjih škola, potiče mobilnost, sudjeluje u organiziranju učeničkog natjecanja iz struke radi povećanja privlačnosti Škole kvalitetnim studentima i ostvaruje suradnju s gospodarstvom na organiziranju stručne prakse i kasnijeg zapošljavanja diplomiranih studenata. Uvela je i praktični dio završnog ispita što dobro odražava namjeru školovanja izravno za rad u praksi“, izjavio je prof. dr. sc. Damir Kalpić, voditelj povjerenstva FER-a za certifikaciju Visokog učilišta Algebra.

FER i Algebra komplementarne su ustanove. Dok FER većinu troškova obrazovanja pokriva proračunskim sredstvima, Visoko učilište se isključivo financira sredstvima Visokog učilišta Algebra koje joj je osnivač. Cilj Visokog učilišta nije konkurirati FER-u nego prvenstveno školovati kadrove razine prvostupnika koji se trebaju što brže uklopiti u potrebe radnog mjesta. To uključuje i dodjeljivanje studentima industrijskih certifikata. Potrebe u gospodarstvu i društvu za kadrovima koje školuje Visoko učilište velike su i ne mogu se, niti trebaju, popunjavati isključivo kadrovima s fakulteta poput FER-a“, zaključuje prof. dr. sc. Damir Kalpić.

Visoko učilište Algebra zadovoljilo je visoke standarde sustava osiguravanja kvalitete koje provjerava jedna od pet vodećih europskih akreditacijskih agencija NVAO

nvao

Nizozemsko-flamanska akreditacijska agencija NVAO, jedan od europskih autoriteta u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju, ocijenila je Visoko učilište Algebra visokim ocjenama u svim segmentima, posebno naglasivši kvalitetu njezinih stručnih kolegija i suradnju s gospodarskim subjektima.

Ovo je prvi puta da je nad pojedinim hrvatskim visokoškolskim ustanovama provedena vanjska analiza njihovog sustava osiguravanja kvalitete kroz međunarodnu suradnju ostvarenu sa trima visokim učilištima u Hrvatskoj uz podršku Vijeća veleučilišta i visokih škola te Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Cijeli je postupak proveden u okviru nedavno završenog pilot projekta u skladu s pravilima akreditacijske agencije NVAO i europskim smjernicama o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju (ESG).

Ocjene i pohvale

U svim je segmentima nad kojima je obavljena analiza – vizija, politika, rezultati, organizacija i politika unaprjeđenja školovanja – Visoko učilište Algebra ocijenjeno je visokim ocjenama.
Panel međunarodnih stručnjaka kojega je formirao i predvodio NVAO, posebno je pohvalio Visoko učilište Algebra zbog:

  • kvalitete programa te internih procedura osiguravanja kvalitete obrazovanja koje će omogućiti buduću kvalitetnu implementaciju novih programa;
  • nastojanja da se, privlačenjem motiviranih studenata i najboljih predavača, stvori idealna situacija u predavaonici;
  • snažnog partnerstva sa zagrebačkim Fakultetom elektrotehnike i računarstva;
  • sinergije s grupacijom Algebre koja je osnivač Visokog učilišta Algebra, a zbog čega škola raspolaže vrijednim iskustvom u profesionalnoj informatičkoj edukaciji;
  • razrađenog sustava školarina i stipendija koji stimulira one s najboljim potencijalom da se prijave za školovanje na Visokom učilištu Algebra
  • odlične računalne infrastrukture, računalnih radionica i sustava e-učenja;
  • uprave škole koja je svjesna mogućih ekonomskih i financijskih poteškoća u ovom trenutku te je spremna brzo reagirati kako bi se njihov utjecaj smanjio.

Uz navedene pohvale, NVAO je dao i konstruktivne preporuke i smjernice za daljnji razvoj i unapređenje postojećih sustava koji će se mijenjati i razvijati u skladu sa razvojem ustanove, povećanjem broja studenata i studijskih programa.

Evaluacijski izvještaj možete preuzeti ovdje.