O nama

Temeljem prepoznatih trendova zapošljavanja informatički obrazovanih kadrova kroz analizu potreba poslodavaca, te analiziranih obilježja tržišta radne snage u RH pokrenut je 2006. godine projekt osnivanja Visokog učilišta Algebra.

On je bio složen i razmjerno dugotrajan jer je cilj osnivača bilo stvoriti vrhunsku visokoškolsku stručnu instituciju koja je svojim programom, kadrovima i nastavnim materijalima spremna odgovoriti zahtjevima poslodavaca i tržišta rada. Da se ne radi samo o neutemeljenim željama govore i akreditacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje, rezultati reakreditacije u 2012. godini, potvrda kvalitete flamansko-nizozemske akreditacijske agencije NVAO te status “Odobreno od FER-a” koji potvrđuju visoku razinu nastavnog plana i sustava osiguravanja kvalitete Visokog učilišta.

Visoko učilište dio je Algebra obrazovne grupe koja posluje već više od 18 godina na tržištu Republike Hrvatske i koja je danas vodeći edukacijski centar u regiji za digitalne tehnologije.

Visoko učilište danas provodi ukupno četiri preddiplomska stručna studija odnosno studijska smjera:

i tri specijalistička diplomska stručna studija:

Nastavni planovi svih studija potpuno su usklađeni sa ECTS bodovnim sustavom (Bolognska deklaracija) te predstavljaju dio službenog sustava visokog obrazovanja u RH, za što je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa učilištu izdalo više dopusnica (prvu privremenu dopusnicu za rad u lipnju 2008. godine, nakon čega trajnu dopusnicu u 2010, dopusnice za studije multimedijskog računarstva i diplomski studij u rujnu 2012. te dopusnice za oba studija digitalnog marketinga u siječnju 2015 i za eleadership MBA program u travnju 2016).

Visoko učilište Algebra danas zapošljava preko 100 nastavnika i stručnih suradnika iz akademske zajednice i gospodarstva te sukladno dobivenim ocjenama kvalitete danim u procesu redovite reakreditacije provedene od strane Agencije za znanosti i visoko obrazovanje u 2012., predstavlja jedan od ponajboljih studija u Republici Hrvatskoj.