Klasa: 640-03/15-02/19
Ur.broj: 251-78-01/3-17-4
Zagreb, 10. siječnja 2017.

Na temelju članka 2. stavka 2. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno, umjetničko nastavno i nastavno zvanje Rektorskog zbora Republike Hrvatske od 31. listopada 2005. godine i prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o izboru  od  9. siječnja 2017. dekanica Akademije donosi sljedeću

OBAVIJEST

 

ROBERT KRIVEC

iz ZAGREBA

održat će u srijedu 18. siječnja 2017.

u 15 sati

na Visokom učilištu Algebra, Ilica 242 (Dvorana Steve Jobs)

NASTUPNO PREDAVANJE

u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za umjetničko područje, polje: filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), grana: snimanje (filmsko i elektroničko) na Visokom učilištu Algebra u Zagrebu  na temu:

PRIMJENA GREEN SCREENA U FILMSKOJ I TV INDUSTRIJI

 

Nastupno predavanje održava se pred nastavnicima, studentima i drugim zainteresiranim osobama i traje jedan školski sat.
Nakon nastupnog predavanja održat će se rasprava, koja uključuje postavljanje pitanja predavaču o izloženoj temi.

Dostaviti:                                                                                         

  1. Robert Krivec
  2. Članovima stručnog povjerenstva-svima                                      
  3. Oglasna ploča i web-stranica ADU
  4. Oglasna ploča i web-stranica Algebre
  5. U spis

Dekanica
izv. prof. art. Franka Perković Gamulin,v.r.

Sveučilište u Zagrebu AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI
Republika Hrvatska, 10000 Zagreb, Trg Maršala Tita 5
Telefoni: (01) 48 28 506, 48 28 507, 48 28 508 (Fax), 48 28 509, 45 53 243 (Dekanat)
OIB: 52097842295      E-pošta: dekanat@adu.hr      http://www.adu.hr