Kako do dvije diplome?

Diploma Visokog učilišta Algebra

Mogućnost dobivanja hrvatske diplome Visokog učilišta Algebra osigurana je svim uspješnim studentima koji zadovolje uvjete propisane upisanim studijskim programom. Budući da studenti jednu godinu studija provode u inozemstvu kroz studentsku mobilnost, Visoko učilište Algebra će, temeljem Zakona o priznavanju inozemnih kvalifikacija u skladu sa Pravilnikom o akademskom priznavanju te ugovorom o mobilnosti, sa studentom izvršiti priznavanje razdoblja studiranja u inozemstvu kao dio studijskog programa Visokog učilišta Algebra. Na taj način svi studenti koji zadovolje studijskim programom propisane uvjete, računajući ovdje i kolegije položene u Irskoj koji se priznaju, stječu pravo na izdavanje diplome Visokog učilišta Algebra za upisani studij i smjer.

Diploma Griffith College Dublin

Mogućnost dobivanja diplome prvostupnika računarstva (Bachelor of Science in Computing Science) Grifith College u Dublinu ostvaruje se temeljem irske zakonske regulative u visokom obrazovanju koja visokoškolskim ustanovama u Irskoj osigurava mogućnost priznavanja kolegija završenih na drugim visokoškolskim ustanovama kroz postupak priznavanja prethodnog učenja. Time se, temeljem ugovora s Visokim učilištem Algebra, našim studentima priznaju prve dvije studijske godine završene na kampusu u Zagrebu. Dodatni uvjet za dobivanje diplome je i uspješni završetak treće godine studija u Irskoj prema akreditiranom studijskom programu Griffith College Dublin.
Studenti koji odaberu studiranje na dva kampusa i stjecanje dviju diploma, već prilikom upisa će dobiti preporučene dodatne kolegije prve i druge godine, koje moraju položiti prije odlaska na treću godinu u Irsku. U ovom slučaju radi se o dodatnom programu engleskog jezika, stručnoj praksi i preporučenim kolegijima koji ovise o upisanom smjeru, a služe boljoj pripremi studenata za boravak u Irskoj te zadovoljenju uvjeta propisanih studijskim programom Visokog učilišta Algebra kako bi studiranje mogli završiti u tri godine.