Studentska mobilnost

STUDIJSKI BORAVAK STUDENATA

Ciljevi studijskih boravaka:

  • stjecanje novih iskustava u područjima obrazovanja, jezika i kulture,
  • promocija međunarodne suradnje između visokoškolskih ustanova,
  • razvoj visokokvalificiranog stručnog osoblja s međunarodnim iskustvom u obrazovanju,
  • lakši način priznavanja razdoblja mobilnosti i prijenos ECTS bodova.

Trajanje studijskih boravaka: 3 do 12 mjeseci.

Kolegiji koje studenti odslušaju i polože za vrijeme studijskog boravka u inozemstvu priznat će im se na matičnoj ustanovi. Ako kolegij položen na stranom sveučilištu, po programu odgovara nekom od kolegija na matičnom sveučilištu, položeni kolegij priznat će se kao da je položen na matičnom sveučilištu.

STRUČNA PRAKSA STUDENATA

Ciljevi stručnih praksi:

  • prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada različitih zemalja,
  • postizanje specifičnih vještina u obrazovanju,
  • bolje razumijevanje gospodarstava i društava različitih zemalja kroz radno iskustvo.

Trajanje stručnih praksi: 2 do 12 mjeseci

Studenti se prijavljuju visokoj školi koja je zadužena za odabir studenata koji dobivaju potporu.

Osim organizacija prikazanih na stranici “Stručna praksa u inozemstvu”, možete stručnu praksu dogovoriti u bilo kojoj drugoj organizaciji po vlastitom izboru, uz uvjet da se praksa obavlja u zemlji EU.