Gospodarsko vijeće

Gospodarsko vijeće je tijelo sastavljeno od predstavnika gospodarskih subjekata (tvrtki, korporacija) koji bitno utječu na potražnju za kadrovima iz područja računarstva, članova akademske zajednice iz područja računarstva i informatike, predstavnika tijela državne i lokalne vlasti te stručnih udruga i istaknutih pojedinaca iz područja informatike i računarstva.

Osnovna funkcija Gospodarskog vijeća je predstavljanje spone između gospodarstva i obrazovanja, čime se osigurava ravnoteža na tržištu rada, a time i razvoj cjelokupnog okruženja.