Kontakt

CENTAR KARIJERA

Voditelj: Nataša Trojak
E-mail: natasa.trojak@algebra.hr
Telefon: 385 (0)1 2222 159
Fax: 385 (0)1 2222 159

Rad sa studentima:
Utorkom od 09:30 do 12:30 i četvrtkom od 13:30 do 17:00 ili prema dogovoru na: natasa.trojak@algebra.hr


Kontaktirajte Centar karijera