Dan otvorenih vrata diplomskih studija

Pozivamo te na Dan otvorenih vrata diplomskih studija, 29.1. u 17:30 u dvorani Steve Jobs.

Poslušaj priče naših studenata kako im je studij pomogao u daljnjem razvoju karijere, kao i partnera poslodavaca koji zapošljavaju naše studente.
Podruži se i s voditeljima studija i katedri koji će rado odgovoriti na tvoja pitanja.

Ne zaboravi rezervirati svoje mjesto na Rezerviraj svoje mjesto

Vidimo se!

Natječaj za stipendije za više godine diplomski studiji 2017-2018

Poštovani studenti diplomskih studija!

U tijeku su prijave za dodjelu stipendije za studente viših godina diplomskih studija! Prijaviti se možete na sljedeći način:

Zamolbu (koja je dostupna na repozitoriju Infoeduke – izbornik Nastavni materijali i obrasci – pod nazivom Zamolba za dodjelu stipendije ili u prilogu ove obavijesti ) je potrebno ispuniti (računalom ili alternativno čitko rukom) i predati ju referadi Visokog učilišta Algebra u radno vrijeme referade (pon, uto, sri 8,00-18,00h, čet, pet 9,00-17h) ili ju dostaviti elektroničkom poštom (ispuniti ju po svim stavkama te spremiti u .doc ili .pdf formatu) na studentska.referada@racunarstvo.hr. Po potrebi dodati još jednu stranicu ukoliko predviđeni prostor za odgovore na motivacijska pitanja nije dovoljan.
Zamolbe se primaju najkasnije do 20.02.2018. godine do 23:59:59 sati.
Studenti koji će se upisivati nakon zatvaranja natječaja ili oni koji predaju zamolbu od 21.02.2018. godine ne mogu sudjelovati u natječaju i njihove prijave neće se razmatrati.

Evaluacija svih pristiglih zamolbi te donošenje i objava konačne odluke o dodjeli stipendija i zatvaranje natječaja za 2018. godinu bit će izvedeno najkasnije do 03.03.2018. godine.

Uvjeti za sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendije za 2. godinu diplomskog studija su: položeni svi kolegiji 1. godine diplomskog studija i prosjek minimalno 4.0.
Kao dodatni kriterij donošenja odluke o stipendiji koristit će se:
ocjene kolegija
broj ECTS bodova
broj kolegija koji je položen do trenutka predaje zahtjeva
redovitost pohađanja nastave
ispunjenost ostalih obveza prema Visokom učilištu Algebra u prethodnoj školskoj godini.

Sretno!

Dodjeljuje državne stipendije redovitim studentima na studijskim programima u STEM područjima znanosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja od akademske godine 2017./2018. dodjeljuje državne stipendije redovitim studentima na studijskim programima u STEM područjima znanosti.

Dodjela stipendija provodi temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 61/17, i NN 95/17), odnosno temeljem podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.  Za studente prve godine stipendije se dodjeljuju na temelju rezultata na državnoj maturi iz matematike (te fizike, kemije i biologije ukoliko ih je student polagao), a za studente druge i treće godine na temelju prosjeka ocjena i broja stečenih ECTS bodova u tijeku dosadašnjeg studija. Više na linku: https://stemstipendije.mzo.hr/

U ak. godini 2017./2018. pravo na državnu STEM stipendiju ostvarilo je ukupno 24 studenata Visokog učilišta Alegbra: 2 studenta 1. godine i 22 studenata viših godina preddiplomskih stručnih studija Primijenjenog i Multimedijskog računarstva.

13. sjednica Gospodarskog vijeća

Gospodarsko vijeće strateško je tijelo Visokog učilišta Algebra u čijoj je nadležnosti briga o što boljem povezivanju ključnih gospodarskih subjekata s obrazovnim procesima, odnosno konstantno unapređivanje studijskih programa računarstva, multimedije i digitalnog marketinga u skladu s budućim potrebama tržišta rada. Krajem proteklog mjeseca, Gospodarsko vijeće održalo je svoju 13. sjednicu, na kojoj su teme rasprave bili trendovi i perspektive zapošljavanja u digitalnom sektoru, internacionalizacija Visokog učilišta Algebra, aktualne izmjene i dopune temeljnih zakona iz područja visokog obrazovanja te smjernice strateškog poslovnog razvoja i promjene u organizaciji i vizualnom identitetu Algebre.

POTRAŽNJA ZA INFORMATIČKIM STRUČNJACIMA RASTE, A BROJ NOVOUPISANIH NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA IZ TIH PODRUČJA STAGNIRA

Prvi rezultati analize tržišta rada, koju provodi HUP ICT udruga u suradnji s portalom MojPosao, ukazuju na dinamički značajan raskorak između ponude i potražnje informatičkih stručnjaka na tržištu rada. „Tijekom 2016. godine zabilježen je dramatično povećan broj objava natječaja za informatička zanimanja u Hrvatskoj u odnosu na prethodne godine s kontinuiranim porastom potražnje“, istaknuo je Hrvoje Balen, predsjednik Upravnog vijeća Visokog učilišta Algebra te dodao da se struktura traženih kompetencija, profili radnih mjesta, kategorizacija djelatnosti koje potražuju zaposlenike te njihova teritorijalna distribucija još uvijek analiziraju. Unatoč spomenutom rastu, broj novoupisanih studenata na studijske programe iz tih područja stagnira, a perspektivno bi mogao i padati zbog zabrinjavajućih migracijskih i demografskih trendova.

 

INTERNACIONALIZACIJA VISOKOG UČILIŠTA KAO ODGOVOR NA NEPOVOLJNE DEMOGRAFSKE TRENDOVE I STANJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU RADA

Upravo nepovoljne okolnosti na domaćem tržištu obrazovanja kao i negativni demografski trendovi potiču ubrzanje aktivnosti na području internacionalizacije koja je, kako je istaknuo Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra, postala strateško opredjeljenje Algebre.

„Ulaganja koja Algebra poduzima u smjeru internacionalizacije su brojna. Pokrenuto je formiranje i  ekipiranje Ureda za međunarodnu suradnju kao i oblikovanje promotivnih i marketinških sadržaja namijenjenih inozemstvu. Sustavno se radi na unapređivanju postojećih američkih i irskih partnerstava i sređivanju europskih Erazmus ugovora te intenziviranju studentske razmjene“, kazao je Balković.

Uz to, pokrenuta je i međunarodna zimska i ljetna škola, te pripreme za izvođenje, pored MBA, i drugih diplomskih studija na engleskom jeziku. Radi se na podizanju predavačkih kompetencija za nastavu na engleskom jeziku te se i dalje sustavno ulaže u sudjelovanje na međunarodnim obrazovnim sajmovima. Započeta je i, nakon međusobnih posjeta sa sveučilištima u Indoneziji i Kini, suradnja s tim zemljama na akademskoj razini.

Internacionalizacija nije jedina komponenta strateškog poslovnog razvoja Algebre, trenutačno najveće privatne obrazovne organizacije u Hrvatskoj. Svojim obrazovnim programima, od djece školskog uzrasta, redovnih i izvanrednih studenata do obrazovanja odraslih, odnosno od kratkih specijalističkih tečajeva do diplomskog MBA programa, obuhvaća godišnje više od 15 tisuća ljudi.

„Algebra nastavlja rasti u gotovo svim segmentima svoje djelatnosti, pa je tako upis u preddiplomske programe u 2017. godini porastao za 23% u odnosu na prethodnu godinu zbog čeka se može očekivati rast Visoke škole u Veleučilište Algebra. Jedan dio ovih rezultata postignut je i zahvaljujući dobroj suradnji s brojnim parterima u gospodarstvu, čemu su svakako pridonijeli i članovi Gospodarskog vijeća“, istaknuo je

Tomislav Dominković, predsjednik uprave Algebre, govoreći o smjernicama strateškog poslovnog razvoja i promjenama u organizaciji i vizualnom identitetu Alegbre.

„Uzimajući u obzir ove podatke kao i ambiciozne razvojne programske i poslovne planove, Algebra je sada, nakon 20 godina kontinuiranog i uspješnog djelovanja na tržištu, odlučila značajnije preustrojiti svoje poslovanje te organizacijski, funkcionalno i prostorno objediniti sve svoje djelatnosti. Zbog toga je pokrenut i proces izmjene vizualnog identiteta, čiji su temeljni elementi nedavno predstavljeni javnosti a sigurno će potrajati još nekoliko mjeseci dok djelatno zaživi u svim segmentima i formama poslovanja“, dodao je.

UKIDANJE JEDNAKOVRIJEDNOSTI SVEUČILIŠNIH I STRUČNIH STUDIJA OPASNO JE I ŠTETNO ZA OBRAZOVNI SUSTAV I TRŽIŠTE RADA

Izmjena i dopuna temeljnih zakona iz područja visokog obrazovanja tema je o kojoj je na sjednici govorio Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra, ujedno i član Povjerenstva za izmjenu zakona. Obrazložio je da je postupak izmjena pokrenut temeljem odluka Ustavnog suda kojom je ukinut dio Zakona o HKO-u koji se odnosi na specijalističke diplomske stručne studije. Od kada je ta odluka donesena, raznim formalnim i neformalnim kanalima nastoji se taj povod iskoristiti za inicijative kojima je konačni cilj ukidanje jednakovrijednosti dviju visokoobrazovnih vertikala, sveučilišne i stručne. Takav ishod bi bio iznimno opasan i štetan za cjelokupni obrazovni sustav i tržište rada.

„Očekujemo da će u formalnu zakonsku proceduru ipak ući samo onaj prijedlog izmjena i dopuna koji je usuglašen i formuliran u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, uz podršku Vijeća veleučilišta i visokih škola, Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, HUP-a i uključenih sindikata“, kazao je Balković.  Naime, takvo rješenje već je regulirano Zakonom o znanstvenoj djelatnosti, omogućava upis poslijediplomskih programa nakon završetka odgovarajućeg sveučilišnog studija ili razlikovnog sveučilišnog programa sukladno odluci svakog sveučilišta autonomno i tako zadržava povezanost Hrvatskog kvalifikacijskog okvira s Europskim kvalifikacijskim okvirom.

U tijeku su prijave za dodjelu stipendije za studente viših godina diplomskih studija!

Poštovani studenti diplomskih studija!

U tijeku su prijave za dodjelu stipendije za studente viših godina diplomskih studija! Prijaviti se možete na sljedeći način:

Zamolbu (koja je dostupna na repozitoriju Infoeduke – izbornik Nastavni materijali i obrasci – pod nazivom Zamolba za dodjelu stipendije ili u prilogu ove obavijesti ) je potrebno ispuniti (računalom ili alternativno čitko rukom) i predati ju referadi Visokog učilišta Algebra u radno vrijeme referade (pon, uto, sri 8,00-18,00h, čet, pet 9,00-17h) ili ju dostaviti elektroničkom poštom (ispuniti ju po svim stavkama te spremiti u .doc ili .pdf formatu) na studentska.referada@racunarstvo.hr. Po potrebi dodati još jednu stranicu ukoliko predviđeni prostor za odgovore na motivacijska pitanja nije dovoljan.

Zamolbe se primaju najkasnije do 05.02.2018. godine do 23:59:59 sati.

Studenti koji će se upisivati nakon zatvaranja natječaja ili oni koji predaju zamolbu od 06.02.2018. godine ne mogu sudjelovati u natječaju i njihove prijave neće se razmatrati.

Evaluacija svih pristiglih zamolbi te donošenje i objava konačne odluke o dodjeli stipendija i zatvaranje natječaja za 2018. godinu bit će izvedeno najkasnije do 20.02.2018. godine.

Uvjeti za sudjelovanje u natječaju za dodjelu stipendije za 2. godinu diplomskog studija su: položeni svi kolegiji 1. godine diplomskog studija i prosjek minimalno 4.0.

Kao dodatni kriterij donošenja odluke o stipendiji koristit će se:

  1.     ocjene kolegija
  2.     broj ECTS bodova
  3.     broj kolegija koji je položen do trenutka predaje zahtjeva
  4.     redovitost pohađanja nastave
  5.     ispunjenost ostalih obveza prema Visokom učilištu Algebra u prethodnoj školskoj godini.

Zamolba za stipendiju – za više studijske godine

Sretno!

Održan drugi po redu Hack it! hackathon, a pobjedu su odnijele interaktivne bajke!

Održan je drugi po redu Hack it! hackathon Hrvatskog Telekoma, a mi smo bili jedni od ponosnih sponzora! Nakon 125 pristiglih prijava iz cijele regije, odabrano je 11 najboljih timova koji su se borili da u 24 sata ponude najbolje i najcjelovitije rješenje za komunikaciju budućnosti. Read more

Održano finale stipendijskog natječaja za e-Leadership MBA program Visokog učilišta Algebra

Visoko učilište Algebra i partner stipendijskog natječaja, Hrvatski Telekom, održali su završno natjecanje kandidata za stipendiju jedinog e-Leadership MBA programa u ovom dijelu Europe. U finalu stipendijskog natječaja, ukupno vrijednog više od 700 tisuća kuna, sudjelovalo je 40 kandidata koji su rješavali kreativan zadatak vezan uz nove tehnologije koje omogućavaju pametne gradove (smart cities). Najuspješnijim kandidatima ovaj će tjedan biti dodijeljeni stipendijski certifikati koji će im omogućiti potpune, odnosno djelomične stipendije za dvogodišnji MBA program koji kombinira tehnološka, poslovna, te znanja vezana uz vještine rukovođenja, što predstavlja jednu od danas najtraženijih kombinacija znanja i vještina u Europi.

Završnim predstavljanjem kandidata i timskim radom na zadatku te potom i proglašenjem najuspješnijih stipendista okončan je stipendijski natječaj Visokog učilišta Algebra i Hrvatskog Telekoma u sklopu kojega su kandidati imali priliku osvojiti pune i djelomične stipendije za jedini MBA program e-Leadershipa na širem području.

Najuspješnijim kandidatima ovaj će tjedan biti dodijeljeni i stipendijski certifikati, a svih je 40 finalista za svoje sudjelovanje i trud na finalnom događanju nagrađeno mogućnošću pohađanja jednog odabranog modula s ovog MBA programa. Punu stipendiju za MBA program svojim je radom i trudom zaslužio Ivan Vučak, dok su ostalim članovima pobjedničkog tima također ponuđene djelomične stipendije za MBA program. Preostali su ovogodišnji stipendisti Matea Pukec, Marko Škrobo, Ivana Lalin i Valentina Penić.

Tema ovogodišnjeg case studyja kojeg su kandidati za MBA stipendiju morali riješiti na kreativan i inovativan način bila je „Living with Internet of Things in Smart Cities“, odnosno rješenja za pametne gradove koja podižu kvalitetu života građana. Hrvatski Telekom, kao partner natječaja, pred kandidate je postavio zadatak da osmisle nov, kreativan i koristan način digitalnog oglašavanja u pametnom gradu, koristeći bilo koju od tehnologija što omogućavaju razvoj rješenja za pametne gradove. Žiri ovogodišnjeg stipendijskog natječaja činili su Davor Bruketa (Bruketa&Žinić&Grey), Vanda Resnik (MojPosao), Iva Lopac Butorac i Igor Cerinski (Hrvatski Telekom), te Goran Radman (Visoko učilište Algebra).

“Izuzetno sam pozitivno iznenađen rezultatima i idejama koje su timovi kandidata prezentirali na finalnom danu natjecanja. Uopće se ne bojim za budućnost digitalnog leadershipa u Hrvatskoj nakon onoga što sam vidio danas”, izjavio je član žirija stipendijskog natječaja, Igor Cerinski, voditelj projekta pametnih gradova u Hrvatskom Telekomu, a inače i polaznik Algebrinog IgBS MBA programa. “Hrvatski Telekom, kao vodeća tvrtka u području razvoja i primjene rješenja za pametne gradove, te kao član STEM projekta, veselim se daljnjoj suradnji s najboljim timom i kandidatima. Kandidati za stipendiju na najboljem su putu da ostvare još značajnije poslovne uspjehe jer su svjesni toga koje im vrste znanja nedostaju – tehnološka, poslovna ili vještine upravljanja i vođenja – a sve će dobiti na ovom MBA programu”, zaključio je Cerinski.

“Pridružio sam se žiriju za ovaj stipendijski natječaj jer nastojim podržati inicijative koje mogu pomoći našem društvu da napreduje, a smatram da je to jedino moguće kroz fokus na nove tehnologije i, još važnije, kvalitetnu edukaciju, odnosno razvoj ljudskih resursa”, naglasio je Davor Bruketa, kreativni direktor i suvlasnik agencije Bruketa&Žinić&Grey. “U poslovanju su, vjerujem, najvrjedniji ljudi i kvalitetno upravljanje ljudima, odnosno svijest o tome da su ljudi ti koji upravljaju tehnologijom, a ne ona njima. Program poput ovoga daje im niz alata koje će im pomoći uvesti poslovanje u budućnost, dati im konkurentnu prednost, dodanu vrijednost, mogućnost predvođenja na globalnoj razini, mogućnost da postignu svoj maksimum odavde, bez preseljenja u inozemstvo”, izjavio je Davor Bruketa.

Pobjednik ovogodišnjeg stipendijskog natječaja, Ivan Vučak, dolazi iz tvrtke 7IT, a nedavno je doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. “Budući da imam tehničko obrazovanje, a u svojoj trenutačnoj ulozi na poslu sve se više susrećem s poslovnim odlukama, potrebna su mi nova znanja s područja marketinga, ekonomije, dizajna proizvoda i slična. Volim učiti pa sam se zato i prijavio za ovu stipendiju. Trenutačno sam u svojevrsnoj tranziciji iz tehničkog posla prema menadžerskoj poziciji koja zahtijeva više planiranja te stoga vjerujem da će mi ovaj MBA program izuzetno pomoći baš u tom smislu. S finalnog natjecanja otišao sam s vrlo dobrim dojmovima, a kandidati su bili sjajni – svidjelo mi se što dolaze iz različitih poslovnih područja”, rekao je Ivan Vučak.

“Zadovoljni smo ponovno velikim odazivom i interesom za stipendijski natječaj za naš MBA program. U konkurenciji kandidata koja je bila znatno kompetitivnija i snažnija nego prošle godine, pred žirijem je bio zaista zahtjevan zadatak odabira najboljeg tima i pojedinih kandidata koji su zaslužili stipendiju. No, finale je u svakom slučaju ponovno pokazalo da u Hrvatskoj postoji velik broj kvalitetnih kandidata – s karijerama koje su bile više obilježene tehnologijom ili menadžmentom – a kojima bi, i jednima i drugima, ova vrsta MBA programa pomogla da se formiraju kao uspješni lideri u tvrtkama koje sve više ovise o tehnologiji i koje kroz njezinu primjenu mogu unaprijediti ili posve transformirati svoje poslovanje”, rekla je Ivana Conjar, voditeljica MBA poslovanja i upisa na Visokom učilištu Algebra, nakon finalnog dana natječaja.

 

Poziv na sastanak sa stručnim povjerenstvom u postupku inicijalne akreditacije

Poštovani studenti,

Preddiplomski stručni studij Digitalno oblikovanje Visokog učilišta Algebra trenutno prolazi postupak inicijalne akreditacije koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu naše visoko učilište posjetiti će stručno povjerenstvo. Obvezan su dio protokola posjeta odvojeni sastanci s upravom visokog učilišta, predstavnicima nastavnog i nenastavnog osoblja i studentima.
Ljubazno Vas molimo da se u petak, 3. studenog 2017. g. s početkom u 11:45 h , dvorana Eduard Slavoljub Penkala  u što većem broju odazovete na sastanak sa stručnim povjerenstvom koje bi željelo čuti i vaš glas.
Više o samom postupku inicijalne akreditacije  možete naći na internetskoj stranici Agencije za znanost i visoko obrazovanje:
https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/inicijalna-akreditacija-studijskih-programa

 

Naš student, Tomislav Trohar, osvojio 5. mjesto na prestižnom natjecanju Cisco NetRiders!

Tomislav Trohar, student sistemskog inženjerstva na Visokom učilištu Algebra, ovih je dana osvojio 5. mjesto na prestižnom globalnom natjecanju najboljih stručnjaka za računalne mreže – Cisco NetRiders. Time se nastavlja tradicija sjajnih uspjeha naših studenata na ovom natjecanju jer u pravilu uvijek ulaze u top 10 – prošle je godine Antun Nemanić osvojio 3. mjesto, što je ujedno i najbolji plasman nekog hrvatskog natjecatelja na NetRidersu, a pretprošle je godine Matej Maček bio ukupno deveti. Read more

Posjet Austrijskog Veleposlanstva

 

Prošlog smo tjedna na Visokom učilištu Algebra ugostili austrijsku delegaciju fakulteta i tvrtki predvođenu predstavnicima Austrijskog Veleposlanstva – Ured za vanjsku trgovinu. Prilikom posjeta imali smo priliku razgovarati o brojim mogućnostima suradnje na polju obrazovanja i profesionalnog usavršavanja studenata te smo im predstavili naše Visoko učilište kao obrazovnu instituciju.

Nadamo se kako je ovaj posjet bio tek početak dobre suradnje kroz koju će najviše profitirati naši studenti.